Indhold
Regionens konto
Sparbank Vest.

 

Regnr. 8123

Konto. 000 4138 112

 

Kasserer:

John Smed Andersen

Kirkeager 21

8830 Beder

tlf. 2171 7218

mail

Kasserer-siden

 

Husk altid at oplyse dit kontonummer og årsag til, at du skal have et beløb overført.

 


Mødegodtgørelse

Når et udvalg afholder møde med spisning, kan værten få udbetalt kr. 50,- pr. deltager.

 

Send en mail med udvalgsnavn og navn på mødedeltagerne.

 

 

Kørselgodtgørelse

 

Træning 

Kørselgodtgørelse udbetales til instruktører og hjælpere/aspiranter for afholdt træning.

Oplys hvilket hold der er kørt og antal km i alt.

 

Kurser 

Ligeledes dækkes kørsel for deltagelse i afholdte kurser i DRK regi.

Oplys kursests formål, beliggehed og antal kørte km.

 

Udvalgsarbejde

Til Regionsledelsesmøder og udvalgsmøder kan der ydes tilskud til kørsel.

Der ydes tilskud for km udover 50 km (25 km hver vej).

Oplys mødet formål og beliggenhed og tilskudsberettiget antal km (50 km skal være fratrukket).

 

Hold DM

Der ydes kørselstilskud for deltagerne til Hold DM.

Oplys navn og beliggenhed for Hold DM.

 

 

Taksten er kr. 1,98 pr. km (2019)

Taksten er kr. 1,94 pr. km (2018)