Indhold

Du kan gøre en forskel!

Alle arrangementer i DRK Østjylland drives af frivillige, ulønnede kræfter.

 

For at kunne gennemføre en Markprøve, Working Test eller Retrieverdag, er der ofte brug for 20-30 frivillige hjælpere afhængig af arrangementets størrelse. Med det nuværende aktivitetsniveau i regionen er der brug for din hjælp.

 

Markprøvetræning og På Vej Mod Begynder-træning i DRK Østjylland regi indebærer derfor, at man som en del af træningen, stiller sig til rådighed som hjælper på et dagsarrangement pr. træningshold.

I forbindelse med at du er hjælper på en af regionens prøver, kan der være behov for, at du også deltager nogle timer i forbindelse med en afprøvning af posterne forud for prøvens afvikling. I forbindelse med afprøvningen er der ofte mulighed for, at hjælperne kan afprøve prøvens poster med deres egne hunde afhængigt af hundenes træningsniveau.

 

Går du på hvalpe- eller lydighedshold, behøver du ikke at hjælpe, men du er selvfølgelig meget velkommen til at give en hånd med, da vi generelt mangler hjælpere til vores prøver.

 

Det at være hjælper på prøver og skuer vil give dig en enestående mulighed for at komme "back-stage", hvor du udover at hjælpe får et større kendskab til mange andre medlemmer, deres måde at føre hund, masser af supergode oplevelser i naturen og med hundene samt mange træningstips. 

 

Som hjælper har du mulighed for at komme helt tæt på og kan se og lære, hvordan andre vælger at tackle opgaverne.  

 

Uanset om du vælger at hjælpe som f.eks. kaster, udlægger, skytte (jagttegn) eller i administration, vil du få en oplevelse i det fri og mange gange steder med en helt unik natur, hvor publikum normalt ikke har adgang.

 

At være hjælper på de forskellige prøver er ikke svært. Alle kan bidrage, og vi sørger selvfølgelig for en god instruktion på selve dagen. Det eneste du skal sørge for er, at melde dig til elektronisk under de enkelte arrangementer på regionens hjemmeside her.

 

På selve dagen skal du selv befordre dig (måske kan du finde en at køre sammen med fra dit træningshold). Regionen har desværre ikke mulighed for at betale transporten. 

 

Har du spørgsmål til at være hjælper, kan din instruktør eller træningskoordinatoren give dig svar på disse.

 

Ønsker du samtidigt at deltage på prøven kan det nok også lade sig gøre. Dog kan du ikke gå op i den klasse, du hjælper i. På Working Test er der desværre ikke muligt at gøre begge dele.
 

skytte

Markprøve / workingtest - her er der brug for dig!

Udlægger i et søg.

Kaster – du behøver ikke at være verdensmester i kast.

Skytte – du skal have jagttegn.

Prøvelederassistenten - Du bistår prøvelederen med de praktiske opgaver, som er prøvelederens ansvar i forbindelse med planlægningen og afviklingen af prøven. Dette kan fx dreje sig om: Indkøb af mad, fører pointtavlen under prøven og hjælpe med opstilling samt 

nedtagning før og efter prøven. Prøveleder assistenten forventes ikke at have kendskab til 

prøveafvikling og vil hele tiden arbejde under prøvlederens ansvar.

 

Skue

Praktiske opgaver omkring selve skuet, hvilket vil gøre dagen nemmere for skuelederen.

Vildt søg

 

Pletten

Her har du mulighed for at bidrage med forplejning til de andre hjælpere.

Du kan stå i salgsboden og servicere deltagerne.

 

Frivilligt arbejde

Alle regionens tilbud til medlemmerne er baseret på en frivillig indsats fra andre medlemmer.

 

Tak for hjælpen

Hvis vi alle bidrager med en dag hvert år som hjælpere ved et eller andet arrangement, så er vi godt på vej til at undgå nedslidning af de særligt aktive.

 

 

Prøveleder: Sørg venligst for at alle hjælpere er registreret på prøven.

 

 

Regionen er vært for:

Morgenmad, frokost og kage samt drikkevarer hele dagen. Endelig får du en erkendtlighed som tak for din hjælp.

 

Hjælp os og dig selv! Det er sjovere at løfte i flok fremfor at stå med arbejdet alene.

 

Vi ses derude – knæk og bræk!

 

PS. Du må selvfølgelig gerne melde dig som hjælper på flere prøver/arrangementer.

 

 

 

Hilsen regionsledelsen