Indhold
TilbageFrem

Arrangementer

Vis som kalenderVis som liste

15-01-2020  til  15-01-2020Filter 

15-01-2020
Årsmøde i DRK Region Østjylland

Region Østjylland afholder årsmøde:

 

Onsdag 15. januar 2020 kl. 19.00

Ødum Forsamlingshus, Ødum Torv 2, 8370 Hadsten

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Valg af mindst 2 stemmetællere.

 

4. Regionsledelsen aflægger beretning til godkendelse samt planer for fremtidigt

arbejde.

Aflæggelse af udvalgsberetninger. 

Beretningerne kan læses her.

5. Regionsledelsen fremlægger revideret regnskab for 2019 til godkendelse samt budget

for 2020.


6. Valg til regionsledelsen:

 

På valg er:

Morten H Jacobsen, Jesper Thrue, Camilla Juelsgaard og Steen Rydahl.
Jesper Thrue, Camilla Juelsgaard og Steen Rydahl stiller op til genvalg, mens Morten H Jacobsen ikke stiller op til genvalg.

 

 

Suppleanter vælges for 1 år ad gangen - regionsledelsesmedlemmer vælges for 2 år.
Forslag til kandidater skal være regionsledelsen i hænde senest 20. december.

 

Udover Jesper Thrue, Camilla Juelsgaard og Steen Rydahl der genopstiller til RL, mangler vi en kandidat. 

 

I Regionsledelsen sidder endvidere Henriette Juel, Peter Bloch og John Smed Andersen der ikke er på valg i 2020

 

 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant.

8. Behandling af indkomne forslag (skal være regionslederen i hænde senest

4. januar).

9. Eventuelt.

 

 

Efter mødet bydes der på dejlig mad og drikke.

StedØdum Forsamlingshus
 
Mødetidspunkt kl.19.00
 
RegionslederPeter Bloch
Tlf. 86993637 / 20211887
Send email til kontaktperson
TilbageFremVis som kalenderVis som liste

15-01-2020  til  15-01-2020Filter